Programa SEFED

El Programa SEFED,és un programa formatiu que té com a finalitat capacitar persones en el camp de l'administració i la gestió empresarial mitjançant la metodologia de la simulació d'empreses.

Es a dir, Aprenem Treballant.

El centre formatiu que imparteix el Programa SEFED es transforma en una oficina administrativa d'una empresa, la que anomenem Empresa Simulada. Aquesta empresa simulada manté relacions comercials amb altres empreses simulades, venent els seus productes o serveis. Totes les empreses simulades formen una extensa xarxa comercial a nivell de l'Estat espanyol: el Mercat SEFED

L'empresa simulada s'organitza en diversos departaments que engloben les àrees comptable-financera, comercial i recursos humans. Aquests departaments estan estructurats en llocs de treball ocupats de forma rotativa pels participants. Al capdavant dels departaments tenim els formadors/es, que actuen com a caps de departament, que organitzen i distribueixen les tasques a realitzar.

Per a més informació, podeu veure la Presentacio Interactiva de la Fundació Inform, o visitar la seva pàgina.